ჩვენს შესახებ
კომპანია „ბიოპლასტიკი“ დაარსდა 2015 წლის მარტში. ჩვენი კომპანია ოფიციალური წარმომადგენელია „სეპაშ პლასტიკის“, რომელიც თურქეთში პოლიეთილენის მწარმოებელი უმსხვილესი საწარმოა.

მიზანი
კომპანიის მიზანი ქვეყანაში ბიოდეგრადირებადი, კომპოსტირებადი პარკების გამოყენების სტანდარტის დანერგვაა, რათა შემცირდეს პოლიეთილენის პარკების მიერ გამოწვეული ზიანი გარემოზე.

Scroll to top